ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” în parteneriat cu ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST au derulat, în perioada 26.10.2018 – 25.02.2020, proiectul”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Valoarea totală a proiectului a fost de 948.596,67 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat a fost în valoare de 929.625,04 lei.

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea capacității Comitex și Asociației Astrico Nord-Est de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil. Potrivit participanților la proiect, propunerile au fost depuse la Ministerul Muncii și la cel al Educației Naționale.

Rezultatele obținute ale proiectului:

– Realizarea unui schimb de experiență transnațional

– Realizarea unei analize-diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil;

– Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit să colecteze opiniile la nivelul grupului țintă în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil;

– Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.