Industria textilă joacă un rol important în economia globală, contribuind semnificativ la PIB-ul multor țări și asigurând milioane de locuri de muncă. De la îmbrăcăminte și textile de uz casnic până la materiale tehnice și accesorii, această industrie oferă o gamă largă de produse esențiale pentru viața de zi cu zi. Pentru a garanta produse de înaltă calitate obținute prin procese eficiente care să minimizeze costurile, companiile din această industrie apelează la diverse servicii specializate. Un partener de încredere este compania SGS, lider mondial în testare, inspecții și certificare, care oferă soluții personalizate pentru industria textilă.

SGS sprijină companiile textile încă din faza de planificare și design. Aceste servicii includ organizarea sistemului de calitate, stabilirea specificațiilor produselor, evaluarea și externalizarea furnizorilor, precum și teste de laborator pentru verificarea eșantioanelor. Prin aceste măsuri companiile se asigură că materia primă și furnizorii respectă standardele locale și internaționale de calitate.

 

Un aspect important este controlul calității în timpul producției. SGS oferă monitorizarea continuă a materiilor prime, verificarea proceselor de producție și testarea constantă a produselor. Furnizăm audituri tehnice și analize care includ verificarea produselor din punct de vedere al calității și conformității, inclusiv prezența metalelor, teste de radioactivitate, sau verificarea originii materiilor prime. Aceste audituri sunt foarte importante pentru garantarea calității și siguranței produselor textile, identificând orice contaminare sau defect care ar putea afecta performanța, siguranța în utilizare și durabilitatea acestora.

Prin inspecții verificăm uniformitatea și calitatea țesăturilor, identificând eventualele defecte sau neconformități. Inspecțiile DUPRO (During Production) monitorizează constant procesul de producție pentru a preveni problemele înainte ca acestea să devină critice. Inspecția finală este esențială pentru a garanta că produsele finale sunt în acord cu toate reglementările în vigoare și corespund cerințelor pieței. Inspecțiile independente ale produselor  în diverse stadii ale ciclului lor de viață vă vor asigura că producția de masă are aceeași calitate cu cea a eșantioanelor testate și vă ajută să descoperiți defectele la timp. Inspecțiile finale aleatorii (FRI) sunt esențiale pentru asigurarea calității loturilor. Acestea garantează că produsele finale respectă reglementările în vigoare și corespund cerințelor pieței. La finalul procesului de producție SGS efectuează inspecții riguroase pentru a garanta că produsele finale sunt conforme cu cerințele contractuale și cu reglementarile in vigoare, minimizând riscurile și crescând încrederea consumatorilor. Pentru a se asigura că produsele textile respectă toate standardele și reglementările relevante în materie de securitate la incendiu, SGS oferă și servicii de testare a inflamabilității. Aceste teste sunt cruciale pentru a garanta că produsele textile îndeplinesc standardele stricte legate de siguranța la foc și inflamabilitate, cum ar fi standardul 16 CFR 1630/1631 pentru suprafața covoarelor și mochetelor. SGS deține o rețea globală de facilități acreditate pentru testarea inflamabilității.

Un alt serviciu demn de a fi semnalat este supravegherea operațiunilor de încărcare și descărcare. Acest proces garantează integritatea mărfurilor și conformitatea lor cu specificațiile contractuale. Operațiunile de încărcare și descărcare implică multe riscuri, de la deteriorarea materialelor textile până la pierderea sau contaminarea acestora. De aceea, supravegherea atentă este critică. Supravegherea profesionistă garantează că fiecare articol este manipulat corespunzător, documentat corect și că toate cerințele de siguranță sunt respectate. Inspecția și documentarea mărfurilor presupun verificarea integrității și cantității produselor textile înainte și după încărcare sau descărcare, precum și documentarea detaliată a stării mărfurilor. Beneficiile pentru companiile care contractează servicii de supraveghere a operațiunilor de încărcare și descărcare sunt semnificative: reducerea riscurilor de deteriorare și pierdere a mărfurilor, asigurarea conformității cu reglementările, cu prevederile contractuale și cu standardele industriei, îmbunătățirea eficienței operaționale prin identificarea și soluționarea rapidă a problemelor.

Certificări recunoscute internațional

SGS România facilitează acest proces complex, oferind servicii de certificare care atestă calitatea, siguranța și performanța materialelor textile, deschizând astfel calea către recunoașterea internațională. Serviciile de certificare a produselor textile permit producătorilor, designerilor și investitorilor să evalueze impactul economic și de mediu al oricărei decizii de producție într-un timp scurt. SGS oferă servicii de certificare a sistemelor de management clasice (conform ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001), cât și servicii de audit efectuat de o terță parte independentă pe lanțul de furnizori.

Serviciile oferite de SGS pentru industria textilă sunt diversificate. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul nostru sau luați legătura direct cu reprezentanții noștri aici, pentru a discuta nevoile specifice ale companiei dvs. și pentru a explora soluții personalizate care să vă susțină obiectivele.

Despre SGS

Suntem SGS – cea mai importantă companie de testare, inspecție și certificare din lume – recunoscuți la nivel mondial drept referință în domeniul sustenabilității, calității și integrității. Cei 99.600 de angajați ai noștri operează o rețea de 2.600 de birouri și laboratoare răspândite în întreaga lume.

p-publicitate.jpg - ConstructivConstructiv